Algemene voorwaarden

Privé sauna tuin De Teyt

Algemene voorwaarden

Om een goede service te geven aan al onze klanten, zijn wij zo vrij u te vragen om de volgende regels in acht te nemen.

1. Inhoud overeenkomst.
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten gesloten tussen de verhuurder – De Teyt van Fennema/Hup – en de huurder (de klant) die het persoonlijk gebruiksrecht van de ruimtes van de privé sauna tuin huurt voor een zekere tijd tegen een bepaalde prijs.
1.2 De ruimte is voorzien van een sauna, dompelbad, stortemmer, jacuzzi, koude en warme douche, toilet, privétuin, een relaxruimte plus interieur. Dit alles is te huur vanaf 1 persoon tot een maximum van 4 personen. ( 1 persoon= tarief voor 2 personen)

2. Reserveren.
2.1 Reserveren kan per telefoon of per e-mail. Iedere vorm van reservering impliceert automatisch en van rechtswege dat u zich akkoord verklaart met de toepassing van de algemene voorwaarden.
2.2 Iedere reservering zal door ons worden bevestigd via e-mail, daarom verzoeken wij u bij reservering uw GSM-nummer + e-mailadres mee te delen. Ook wanneer de reservering per e-mail is gedaan.

3. Prijs.
3.1 De prijs is afhankelijk van het aantal personen en de periode waarvoor de saunatuin wordt gehuurd.
3.2 Tenzij anders overeengekomen, dient de betaling uiterlijk 48 uur voor de ontvangstdatum van de huurperiode op de door verhuurder aangegeven rekening gestort te zijn.

4. Annulering.
4.1 Afspraken kunnen zonder kosten per mail of telefoon geannuleerd worden tot maximaal 48 uur voor de ingangsdatum.
4.2 In geval van annulering tussen 48 en 24 uur voor de ingangsdatum bedragen de kosten 50% van de overeengekomen huursom.
4.3 Voor annulering binnen 24 uur voor de ingangsdatum is de huurder de volledige huursom verschuldigd aan de verhuurder.

5. Veiligheid, hygiëne en gezondheid.
5.1 Saunatuin De Teyt is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar. Jeugd tm 18 jaar zijn welkom onder begeleiding van minimaal 1 volwassene (18+).
5.2 Voor en na gebruik van de sauna en de whirlpool is het verplicht te douchen, dit om transpiratievocht uit de sauna en uit de jacuzzi te houden.
5.3 Om hygiënische redenen zit u in de sauna steeds op een handdoek, ook de voeten worden op een handdoek geplaatst.
5.4 De etherische oliën in de sauna mag u enkel verdund met water op de kachel van de sauna gieten, en mag alleen met de lepel gegoten op de stenen worden om brandgevaar te voorkomen.
5.5 Het is ten strengste verboden producten aan de jacuzzi toe te voegen!
5.6 Dieren zijn niet toegestaan.
5.7 Indien de vloer nat gemaakt is na gebruik van de sauna faciliteiten, gelieve deze dan na afloop droog te maken met de trekker. Dit is voor uw eigen veiligheid i.v.m. uitglijden.
5.8 Blijft u overnachten, dan zorgt de verhuurder voor het schoonmaken van sauna, sanitair en baden tussen 7.00-8.00uur. U dient op dit tijdstip de schuttingdeur van het slot te hebben om de verhuurder toegang te verlenen tot de Saunatuin.

6. Aansprakelijkheid bij ongevallen.
6.1 Gebruik van de saunatuin faciliteiten (bijvoorbeeld sauna , jacuzzi, dompelbad e.d. ) geschiedt volledig op eigen risico.
6.2 De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.
6.3 De verhuurder aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade aan persoonlijke goederen van bezoeker en/of gebruiker.
6.4 De verhuurder heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te verbieden (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement e.d.)
6.5 Het Nederlands recht is op deze huurovereenkomst van toepassing. Zijn er tijdens uw verblijf problemen, vertel ze ons en wij trachten deze dan zo snel mogelijk op te lossen.